Etylénglykol

  • Etylénglykol priemyselnej kvality z Číny

    Etylénglykol priemyselnej kvality z Číny

    Etylénglykol je bezfarebná sladká kvapalina bez zápachu a má nízku toxicitu pre zvieratá.Etylénglykol je miešateľný s vodou a acetónom, ale má nízku rozpustnosť v éteroch.Používa sa ako rozpúšťadlo, nemrznúca zmes a surovina pre syntetický polyester