Butylacetát

  • Butylacetátová továrenská cena Balenie vysokokvalitných bubnov

    Butylacetátová továrenská cena Balenie vysokokvalitných bubnov

    N-butylacetát je priehľadná kvapalina bez suspendovaných nečistôt.Mierne rozpustný vo vode, môže byť miešateľný s alkoholom, éterom a inými organickými rozpúšťadlami. V porovnaní s butylacetátom s nižším homológom je butylacetát zle rozpustný vo vode, je tiež ťažko hydrolyzovateľný. Ale pôsobením kyseliny alebo zásady hydrolýza vytvára kyselinu octovú a butanol...).